தமிழகத்தை ஏமாற்றிய சந்திர கிரகணம் | lunareclipse2022 | Tamilnadu

x

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சந்திர கிரகண நிகழ்வு தென்படாததால், மக்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்