"கைய வச்சான் உயிரை எடுத்துட்டேன்" -மகள்களிடம் அத்து மீறிய காதலன். அடித்து கொன்று ஆற்றில் வீசிய காதலி

x

"கைய வச்சான் உயிரை எடுத்துட்டேன்" -மகள்களிடம் அத்து மீறிய காதலன். அடித்து கொன்று ஆற்றில் வீசிய காதலி


Next Story

மேலும் செய்திகள்