"என் மகன அடிச்சே கொன்னுடாங்க" : சீர்த்திருத்த பள்ளியில் சிறுவன் மரணம்.. - உடலில் காயங்கள்..? உடற்கூறாய்வு சொல்வதென்ன?

x

"என் மகன அடிச்சே கொன்னுடாங்க" : சீர்த்திருத்த பள்ளியில் சிறுவன் மரணம்.. - உடலில் காயங்கள்..? உடற்கூறாய்வு சொல்வதென்ன?


Next Story

மேலும் செய்திகள்