2 கி.மீ.க்கு வரிசையில் நின்ற மக்கள் கம்பளி,அன்னதானம்,எல்லாமே பிரசாதம்!காத்திருந்து வாங்கிய பக்தர்கள்

x

2 கி.மீ.க்கு வரிசையில் நின்ற மக்கள்!

கம்பளி..அன்னதானம்..எல்லாமே பிரசாதம்!

காத்திருந்து வாங்கி சென்ற பக்தர்கள்..


Next Story

மேலும் செய்திகள்