காமதேனுவின் பாதம் லேசாக பட்டதில் லிங்கத்தில் இருந்து கொட்டிய ரத்தம் -சாட்சியாய் நிற்கும் ரத்த சுவடு

x

காமதேனுவின் பாதம் லேசாக பட்டதில் லிங்கத்தில் இருந்து கொட்டிய ரத்தம் - அதிசயத்திற்கு சாட்சியாய் நிற்கும் ரத்த சுவடு


Next Story

மேலும் செய்திகள்