'ராக்கி பாய் -யை பின்னுக்கு தள்ளிய பஞ்சுருளி' தனியா நின்னு மாஸ் காட்டும்'காந்தாரா'வரலாறு படைக்குமா?

x

'ராக்கி பாய் -யை பின்னுக்கு தள்ளிய பஞ்சுருளி'

யார் வந்தா என்ன?

தனியா நின்னு மாஸ் காட்டும் 'காந்தாரா'

வரலாறு படைக்குமா இந்த படம் ?


Next Story

மேலும் செய்திகள்