"நிகழ்ச்சிக்கு போனா அட்ஜஸ் பண்ணனும்" மாணவிகள் புகார்... "அந்த சார் அப்படி இல்லை, எல்லாம் சதி"... நடிகை அபிராமியின் நேர்கொண்ட பார்வை...

x
  • "நிகழ்ச்சிக்கு போனா அட்ஜஸ் பண்ணனும்" - மாணவிகள் புகார்...
  • "அந்த சார் அப்படி இல்லை, எல்லாம் சதி"... - நடிகை அபிராமியின் நேர்கொண்ட பார்வை...


Next Story

மேலும் செய்திகள்