இலங்கையில் 12 கட்டுமான திட்டங்கள் நிறுத்திய ஜப்பான்

x

இலங்கையில் 12 கட்டுமான திட்டங்கள் நிறுத்திய ஜப்பான்


இலங்கையில் ஜப்பான் அரசின் உதவியுடன் முன்னெடுக் கப்பட்டுள்ள 12 கட்டுமான திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் பின்னணி பற்றி இந்தத் தொகுப்பு அலசுகிறது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்