ஆண்டின் ஆரம்பமே அதகளம்...! "ஏலியன்களை நெருங்கி விட்டோம்..?" பூமியை போன்ற கிரகம் கண்டுபிடிப்பு..

x

விண்வெளியில் தற்போது பூமியை போன்ற புதிய கிரகத்தை கண்டுபிடித்துள்ளது, நாசாவின் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி. இதுபற்றி செய்தித் தொகுப்பு....


Next Story

மேலும் செய்திகள்