வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த விக்ரம் - "இது மற்றொரு மைல் கல்.." - முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி பாராட்டு

x

வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த விக்ரம் - "இது மற்றொரு மைல் கல்.." - முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி பாராட்டு


Next Story

மேலும் செய்திகள்