விண்ணை பிளந்து சீறிப்பாய்ந்த இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் | isro | private rocket

x

விண்ணை பிளந்து சீறிப்பாய்ந்த இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட்


Next Story

மேலும் செய்திகள்