ஜி20 அமைப்புக்கு தலைமை ஏற்ற இந்தியா... மின்னொளியில் ஒளிர்ந்த பாரம்பரிய நினைவு சின்னங்கள்

x

ஜி20 அமைப்புக்கு இந்தியா தலைமை ஏற்றதை கொண்டாடும் விதமாக இந்தியாவில் உள்ள பாரம்பரிய சின்னங்கள் மின்னொளியில் ஒளிர்ந்தன.


Next Story

மேலும் செய்திகள்