"நான் சொல்ல கூடாது..அதை நீங்க சொல்லணும்.." - முதல்வர் ஸ்டாலின் பளீச் பதில்

x

"நான் சொல்ல கூடாது..அதை நீங்க சொல்லணும்.." - முதல்வர் ஸ்டாலின் பளீச் பதில்


Next Story

மேலும் செய்திகள்