"கருணாநிதியின் மகன் நான்; ஆளுநரின் பேச்சை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை" - முதல்வர்

x

"கருணாநிதியின் மகன் நான்; ஆளுநரின் பேச்சை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை" - முதல்வர்


Next Story

மேலும் செய்திகள்