குதிரை காலில் சீட்டு கட்டி வழிபாடு - சிதம்பரம் பிரம்மராயர் கோயிலின் சிறப்புகள்

x

குற்றம் செய்பவர்களை நின்று தண்டிக்கும் சிதம்பரம் பிரம்மராயர் கோயிலின் சிறப்புகளை தினம் ஒரு தரிசனம் பகுதியில் பார்க்கலாம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்