கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடர் நிறைவு... மெஸ்ஸி மேஜிக் முதல் களத்தில் கண்ணீர் சிந்திய ரொனால்டோ, நெய்மர் வரை- ஒரு பார்வை...

x

கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடர் நிறைவு.

மெஸ்ஸி மேஜிக்... அல்வரஸுக்கு அளித்த அசிஸ்ட்...

களத்தில் கண்ணீர் சிந்திய ரொனால்டோ, நெய்மர்

தாயுடன் மகன் மகிழ்ச்சி நடனம்.

கால்பந்து உலகக்கோப்பை - ஒரு பார்வை...


Next Story

மேலும் செய்திகள்