"காலையும் எடுத்துட்டாங்க.. உயிரையும் எடுத்துட்டாங்க.." அமரர் ஊர்தி முன் நின்று கதறும் நண்பர்கள்

x

"காலையும் எடுத்துட்டாங்க.. உயிரையும் எடுத்துட்டாங்க.." அமரர் ஊர்தி முன் நின்று கதறும் நண்பர்கள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்