"சுற்றிலும் வெள்ளம்..!! வீட்டு கூரை மீது தவித்த மக்கள்..!!" கயிறு கட்டி காப்பாற்றிய இந்திய விமான படை

x

நீங்க தான் கடைசி நம்பிக்கை..!!" சுற்றிலும் வெள்ளம்.. வீட்டு கூரை மீது தவித்த மக்கள்.. களத்தில் குதித்த இந்திய விமான படை.. கயிறு கட்டி காப்பாற்றும் பரபரப்பு காட்சி


Next Story

மேலும் செய்திகள்