"அவர் இறந்தாலும்.. இங்கு வாழ்வார்.." ரூ.40 லட்சம் மதிப்பீட்டிலான கட்டிடத்தை.. அரசு பள்ளிக்கு வழங்கிய மனைவி..! கணவருக்காக கட்டிய தாஜ்மஹால்

x

"அவர் இறந்தாலும்.. இங்கு வாழ்வார்.." ரூ.40 லட்சம் மதிப்பீட்டிலான கட்டிடத்தை.. அரசு பள்ளிக்கு வழங்கிய மனைவி..! கணவருக்காக கட்டிய தாஜ்மஹால்


Next Story

மேலும் செய்திகள்