ட்விட்டர் உள்ளடக்கம் பற்றித் தீர்மானிக்க புது குழு - ட்விட்டரின் புது உரிமையாளர் மஸ்க் அறிவிப்பு

x

ட்விட்டர் உள்ளடக்கம் பற்றித் தீர்மானிக்க புது குழு.

ட்விட்டரின் புது உரிமையாளர் மஸ்க் அறிவிப்பு

"புது குழு தீர்மானிக்கும்வரை பெரிய மாற்றம் இல்லை"

தடைப்பட்டியல் பற்றி உடனடி முடிவு இல்லை


Next Story

மேலும் செய்திகள்