“10 மாநிலங்களின் ஆட்சியை கலைத்த கட்சி காங்கிரஸ்“.“356-ஐ தூக்குவதற்கு காரணமான கட்சியே காங்கிரஸ்தான்“

x

“10 மாநிலங்களின் ஆட்சியை கலைத்த கட்சி காங்கிரஸ்“.. “356-ஐ தூக்குவதற்கு காரணமான கட்சியே காங்கிரஸ்தான்“- -எம். குமார், வலதுசாரி ஆதரவு- அனல் பறந்த விவாதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்