"இயற்கை மனிதர்களாக எந்நாளும் நடப்போம்"... "வேற்றுமைகள் களைந்து ஒற்றுமை பொங்கட்டும்" - முதலமைச்சர்

x

"இயற்கை மனிதர்களாக எந்நாளும் நடப்போம்"... "வேற்றுமைகள் களைந்து ஒற்றுமை பொங்கட்டும்" - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பொங்கல் வாழ்த்து


Next Story

மேலும் செய்திகள்