தமிழ்நாடும் தமிழர் பாரம்பரியமும் ஒரு காந்தம்... மொழி, இனம் பாராது எல்லோரையும் ஈர்க்கும் - அதற்கு நம்ம IAS அதிகாரிகளின் பொங்கலே சாட்சி..!

x

ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளின் சமத்துவ பொங்கல்/கிராமிய செட்டுடன் களைகட்டிய கொண்டாட்டம்/பட்டணத்திலும் போற்றப்படும் பாரம்பரியம்!/விழா கோலம் பூண்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளின் குடியிருப்பு குடும்பம் குடும்பமாக ஒன்றுகூடி குதூகலம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்