"எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் கொடுத்துகிட்டே இருப்பேன்" தங்கையை கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்ட ராகுல் காந்தி. பாரத் ஜோடோ யாத்ராவில் நெகிழ்ச்சியான தருணம்

x

"எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் கொடுத்துகிட்டே இருப்பேன்" தங்கையை கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்ட ராகுல் காந்தி. பாரத் ஜோடோ யாத்ராவில் நெகிழ்ச்சியான தருணம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்