உங்களைபாத்துட்டுஅவ்ளோஅழுகை..'அப்பா..அம்மா..தேம்பி. .தேம்பி'பால சரவணன் இப்படி இது வர பேசுனது இல்லை'

x

'உங்களை பாத்துட்டு அவ்ளோ அழுகை..'

அப்பா..அம்மா..தேம்பி..தேம்பி..'

'பாலசரவணன் இப்படி இது வர பேசுனது இல்லை'


Next Story

மேலும் செய்திகள்