"என் நாவலை வைத்து தான் 'அயோத்தி' படம் எடுத்துருக்காங்க.." - ஆதராத்தோட நிரூபிக்கும் எழுத்தாளர்

x

"என் நாவலை வைத்து தான் 'அயோத்தி' படம் எடுத்துருக்காங்க.."ஆதராத்தோட நிரூபிக்கும் எழுத்தாளர்


Next Story

மேலும் செய்திகள்