மீண்டும் ஆஸ்கரை தட்டி தூக்கிய அவதார்..உருக்கமாக பேசிய அவதார் பட காட்சியமைப்பாளர்..பிரம்மாண்டத்திற்கு பின்னால் இருந்த அசத்தல் மனிதர்கள்..

x

மீண்டும் ஆஸ்கரை தட்டி தூக்கிய அவதார்..

உருக்கமாக பேசிய அவதார் பட காட்சியமைப்பாளர் ..

பிரம்மாண்டத்திற்கு பின்னால் இருந்த அசத்தல் மனிதர்கள்..


Next Story

மேலும் செய்திகள்