“பிடிஆர்-ஐ தவிர 32 அமைச்சரும் ஆஸ்பத்ரில இருந்தாங்க ஏன்?" “மோடி முன்னாடி கைய கட்டி கீழ உருண்டோமா?" அனல் பறந்த விவாதம்

x

“பிடிஆர்-ஐ தவிர 32 அமைச்சரும் ஆஸ்பத்ரில இருந்தாங்க ஏன்?"

“மோடி முன்னாடி கைய கட்டி கீழ உருண்டோமா?"

அனல் பறந்த விவாதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்