காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு வெள்ளி பதக்கம்

x

காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு வெள்ளி பதக்கம் 3000 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் இந்தியாவின் அவினாஷ் வெள்ளி வென்றார் 8.11 நிமிடங்களில் இலக்கை அடைந்து வெள்ளி வென்றார் அவினாஷ் முகுந்த் காமன்வெல்த் - இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்