"அனைத்து பதவிகளுக்கும் உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தலாம்"... "உச்சநீதிமன்றம் போனது அதற்காகத்தான்.." - "கட்சியை யார் நடத்துவார்?"

x

"அனைத்து பதவிகளுக்கும் உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தலாம்"... "உச்சநீதிமன்றம் போனது அதற்காகத்தான்.." - "கட்சியை யார் நடத்துவார்?"


Next Story

மேலும் செய்திகள்