"அது நான் நடிக்க வேண்டிய படம்..விவேக்கின் அந்த சீன்... சிதறி சிதறி சிரித்தேன்" - வடிவேலு ஓப்பன் டாக்

x

"அது நான் நடிக்க வேண்டிய படம்... விவேக்கின் அந்த சீன்... சிதறி சிதறி சிரித்தேன்" - நடிகர் வடிவேலு ஓப்பன் டாக்


Next Story

மேலும் செய்திகள்