"பொங்கலுக்கு வெளியாகும் படத்திற்கு வெளிச்சம் கிடைக்கிறது"..."மக்கள் போராட்டத்திற்கு வெளிச்சம் கிடைப்பதில்லை" - நடிகர் தங்கர்பச்சான்

x

"பொங்கலுக்கு வெளியாகும் படத்திற்கு வெளிச்சம் கிடைக்கிறது"..."மக்கள் போராட்டத்திற்கு வெளிச்சம் கிடைப்பதில்லை" - நடிகர் தங்கர்பச்சான்


பொங்கலுக்கு வெளியாகும் திரைப்படத்திற்கு கிடைக்கும் வெளிச்சம், என்எல்சியில் போராடும் மக்கள் போராட்டத்திற்கு கிடைப்பதில்லை என்று,

கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவரும், இயக்குநரும் நடிகருமான தங்கர்பச்சான் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்