கிராமிய கலைகளை ஊக்கவிக்கும் திருவிழா.. கில்லி, பம்பரம் விளையாடும் அன்புமணி ராமதாஸ்

x

"ஆலாலகண்டா ஆடலுக்குத் தகப்பா வணக்கமுங்க என்னை ஆடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கமுங்க"கிராமிய கலைகளை ஊக்கவிக்கும் திருவிழா. கில்லி, பம்பரம் விளையாடும் அன்புமணி ராமதாஸ்


Next Story

மேலும் செய்திகள்