"வீட்டுல அம்மா.. அப்பாக்கு சண்டை".. "என்ன பண்றது பிழைக்கணுமே".. குடும்பத்துக்காக உழைக்கும் 7 வயது சிறுவன்.. "கண்ணீரே விடுகதையா.."

x

"வீட்டுல அம்மா.. அப்பாக்கு சண்டை".. "என்ன பண்றது பிழைக்கணுமே".. குடும்பத்துக்காக உழைக்கும் 7 வயது சிறுவன்.. "கண்ணீரே விடுகதையா.."


Next Story

மேலும் செய்திகள்