"ஒரு குழந்தை பெத்துக்கிட்டா ரூ.3 லட்சம்"...மக்களை மன்றாடி கேட்கும் அரசு... என்ன தான் ஆச்சு இந்த ஊருக்கு...?

x

குழந்தை பெறுவதை ஊக்குவிக்க ஜப்பான் ரூ.3 லட்சம், ஜப்பானில் குறைந்து கொண்டே வரும் குழந்தைப் பிறப்பு, முதியவர்களின் ஆயுளும் அதிகம்- பணியாளர் போதவில்லை, நாட்டின் ஜிடிபியில் 1 இலட்சம் கோடி பாதிப்பு


Next Story

மேலும் செய்திகள்