ஆவின் பொருட்களில் எந்தவித வேதிப் பொருட்களும் கலப்படம் செய்யப்படுவது இல்லை - அமைச்சர் நாசர்

ஆவின் பொருட்களில் எந்தவித வேதிப் பொருட்களும் கலப்படம் செய்யப்படுவது இல்லை - அமைச்சர் நாசர்

ஆவின் பொருட்களில் எந்தவித வேதிப் பொருட்களும் கலப்படம் செய்யப்படுவது இல்லை - அமைச்சர் நாசர்


Next Story

மேலும் செய்திகள்