மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய பயன்பாட்டிற்காக, 3 கோடியே 42 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 25 மின் வாகனங்கள் - கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய பயன்பாட்டிற்காக, 3 கோடியே 42 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 25 மின் வாகனங்கள் - கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
x

மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய பயன்பாட்டிற்காக, 3 கோடியே 42 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 25 மின் வாகனங்கள் - கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்


Next Story

மேலும் செய்திகள்