புற்று நோய்க்கு தடுப்பூசி - இன்று அறிமுகம்

புற்று நோய்க்கு தடுப்பூசி - இன்று அறிமுகம்
புற்று நோய்க்கு தடுப்பூசி - இன்று அறிமுகம்
x

பெண்களை பாதிக்கும் கர்ப்பப்பை-வாய் புற்று நோய்க்கு இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட புதிய தடுப்பூசி இன்று அறிமுகமாகிறது... புற்றுநோய் தவிர்ப்பில் முக்கிய ஆயுதமாக இருக்கும் என எதிர்பார்ப்பு...


Next Story

மேலும் செய்திகள்