பேருந்து நிறுத்தம் ஒலி அறிவிப்பு திட்டம் மாநகர பேருந்துகளில் இன்று முதல் துவக்கப்படுகிறது

மின்சார ரயில்களை போலவே, சென்னை பேருந்துகளிலும் அடுத்த நிறுத்தம் பற்றிய அறிவிப்பு

பேருந்து நிறுத்தம் ஒலி அறிவிப்பு திட்டம் மாநகர பேருந்துகளில் இன்று முதல் துவக்கப்படுகிறது

தமிழ், ஆங்கிலத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய நிறுத்தம் குறித்து பயணிகளுக்கு அறிவிக்கப்படும்Next Story

மேலும் செய்திகள்