(28/08/2021) கேளடி கண்மணி | ஓவியத் திறமையை பணமாக மாற்றும் கலை... ஓவியங்களால் காவியமாகும் புடவைகள்

(28/08/2021) கேளடி கண்மணி | ஓவியத் திறமையை பணமாக மாற்றும் கலை... ஓவியங்களால் காவியமாகும் புடவைகள்
(28/08/2021) கேளடி கண்மணி | ஓவியத் திறமையை பணமாக மாற்றும் கலை... ஓவியங்களால் காவியமாகும் புடவைகள்
x
(28/08/2021) கேளடி கண்மணி | ஓவியத் திறமையை பணமாக மாற்றும் கலை... ஓவியங்களால் காவியமாகும் புடவைகள்


கலாசாரத்தை வெளிப்படுத்தும் கலக்கல் டிசைன்ஸ்

ஒரு புடவைக்கு டிசைன் செய்ய 2 ஆயிரம் ரூபாய்

----------------------------------------------------------

அரை மணி நேரத்தில் 134 உணவுகள்...

மின்னல் வேகத்தில் சமைக்கும் பெண்மணி


Next Story

மேலும் செய்திகள்