(29.04.2020) அரசியல்ல இதெல்லாம் சகஜமப்பா - இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு தான் பிறருக்கு உதவும் எண்ணம் தோன்றும்.. இறை நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகர்களுக்கு தோன்றாதுனு சொல்லிருக்காரு ஒரு அமைச்சர்..!

(29.04.2020) அரசியல்ல இதெல்லாம் சகஜமப்பா - இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு தான் பிறருக்கு உதவும் எண்ணம் தோன்றும்.. இறை நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகர்களுக்கு தோன்றாதுனு சொல்லிருக்காரு ஒரு அமைச்சர்..!
(29.04.2020) அரசியல்ல இதெல்லாம் சகஜமப்பா - இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு தான் பிறருக்கு உதவும் எண்ணம் தோன்றும்.. இறை நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகர்களுக்கு தோன்றாதுனு சொல்லிருக்காரு ஒரு அமைச்சர்..!
x

Next Story

மேலும் செய்திகள்