காதல் இனிக்குதய்யா...உணர்வுகளில் மிகவும் உன்னதமானது காதல்...

இன்று காதலர் தினம்...உணர்வுகளில் மிகவும் உன்னதமானது காதல்...
காதல் இனிக்குதய்யா...உணர்வுகளில் மிகவும் உன்னதமானது காதல்...
x
இன்று காதலர் தினம்...உணர்வுகளில் மிகவும் உன்னதமானது காதல்...அனுபவிக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் பரவசத்தைக் கொடுக்கும் இந்த அற்புத மயக்கத்தைப் பற்றிய செய்தித் தொகுப்பைக் காணலாம்...

Next Story

மேலும் செய்திகள்