கிரிமியா அருகே உக்ரைனின் ராக்கெட் லாஞ்சர்கள்

உக்ரைன் விவகாரத்தில் அமெரிக்காவின் அச்சுறுத்தலை கேட்டு பின்வாங்க மாட்டோம் எனக் கூறியிருக்கும் ரஷ்யா, பெலாரசிலும் படையை நிறுத்துவது மேலும் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.
கிரிமியா அருகே உக்ரைனின் ராக்கெட் லாஞ்சர்கள்
x
உக்ரைன் விவகாரத்தில் அமெரிக்காவின் அச்சுறுத்தலை கேட்டு பின்வாங்க மாட்டோம் எனக் கூறியிருக்கும் ரஷ்யா, பெலாரசிலும் படையை நிறுத்துவது மேலும் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்