அருணாச்சல் விவகாரத்தில் நடப்பது என்ன...?

அருணாச்சல பிரதேசத்தில் 15 இடங்களுக்கு சீனா பெயரிட்டுள்ள விவகாரத்தில் நடப்பது என்ன...?
அருணாச்சல் விவகாரத்தில் நடப்பது என்ன...?
x
அருணாச்சல பிரதேசத்தில் 15 இடங்களுக்கு சீனா பெயரிட்டுள்ள விவகாரத்தில் நடப்பது என்ன...?

இந்திய பகுதிகளுக்கு சீன பெயர்களை வைப்பதில் சீனா கொண்டிருக்கும் வியூகம் என்ன என்பதை விளக்கும் ஒரு தொகுப்பை காணலாம்... 

Next Story

மேலும் செய்திகள்