இனப்பெருக்கம் செய்யும் ரோபோ...! விஞ்ஞானிகளின் ஆச்சரிய கண்டுபிடிப்பு

தவளை செல்களில் இருந்து ஜெனோபோட் என்ற ரோபோக்களை உருவாக்கிய விஞ்ஞானிகள் குழு, தற்போது இனப்பெருக்கம் செய்யும் ரோபோக்களை உருவாக்கியுள்ளது.
x
இனப்பெருக்கம் செய்யும் ரோபோ...! விஞ்ஞானிகளின் ஆச்சரிய கண்டுபிடிப்பு தவளை செல்களில் இருந்து ஜெனோபோட் என்ற ரோபோக்களை உருவாக்கிய விஞ்ஞானிகள் குழு, தற்போது இனப்பெருக்கம் செய்யும் ரோபோக்களை உருவாக்கியுள்ளது. இது குறித்த ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம்..

Next Story

மேலும் செய்திகள்