முழுமையாக வெளியேறிய அமெரிக்கா - ஆப்கானில் 20 ஆண்டு கால போர் நிறைவு

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் முழுவதுமாக வெளியேறி உள்ள நிலையில், தற்போது தலிபான்களின் முழு கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது, ஆப்கானிஸ்தான்.
முழுமையாக வெளியேறிய அமெரிக்கா - ஆப்கானில் 20 ஆண்டு கால போர் நிறைவு
x
ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் முழுவதுமாக வெளியேறி உள்ள நிலையில், தற்போது தலிபான்களின் முழு கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது,  ஆப்கானிஸ்தான்

Next Story

மேலும் செய்திகள்