லூசியானாவை தாக்கிய ஐடா புயல் - 10 லட்சம் வீடுகளுக்கு மின்சாரம் துண்டிப்பு

லூசியானாவை தாக்கிய ஐடா புயல் - 10 லட்சம் வீடுகளுக்கு மின்சாரம் துண்டிப்பு
லூசியானாவை தாக்கிய ஐடா புயல் - 10 லட்சம் வீடுகளுக்கு மின்சாரம் துண்டிப்பு
x
லூசியானாவை தாக்கிய ஐடா புயல் - 10 லட்சம் வீடுகளுக்கு மின்சாரம் துண்டிப்பு

அமெரிக்காவின் லூசியானா மாகாணத்தை தாக்கிய ஐடா புயலின் விளைவாக, அங்கு மின்சார விநியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Next Story

மேலும் செய்திகள்