டிரம்ப் அளித்த அனுமதி - ரத்து செய்த பைடன்

டிரம்ப் ஆட்சியில் தேசிய வனவிலங்கு பூங்காவில் பகுதியில் கச்சா எண்ணெய் எடுக்க அளிக்கப்பட்ட அனுமதிகளை ஜோ பைடன் ரத்து செய்துள்ளார்.
டிரம்ப் அளித்த அனுமதி - ரத்து செய்த பைடன்
x
டிரம்ப் ஆட்சியில் தேசிய வனவிலங்கு பூங்காவில்  பகுதியில் கச்சா எண்ணெய் எடுக்க அளிக்கப்பட்ட அனுமதிகளை ஜோ பைடன் ரத்து செய்துள்ளார். இதன் பின்னணி பற்றி விவரிக்கிறது, இந்த தொகுப்பு...

Next Story

மேலும் செய்திகள்