"நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்-லே.." நகங்களில் செஸ்போர்டு.. அசத்தும் பட்டதாரி பெண்

புதுச்சேரியில் பட்டதாரி பெண் ஒருவர் நகங்களில் செஸ் போர்டு மற்றும் செஸ் ஒலிம்பியாட் சின்னமான தம்பியின் படங்களை வரைந்து அசத்தி வருகிறார்.
x

"நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்-லே.." நகங்களில் செஸ்போர்டு.. அசத்தும் பட்டதாரி பெண்

புதுச்சேரியில் பட்டதாரி பெண் ஒருவர் நகங்களில் செஸ் போர்டு மற்றும் செஸ் ஒலிம்பியாட் சின்னமான தம்பியின் படங்களை வரைந்து அசத்தி வருகிறார்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்