பெரியார் பல்கலைக்கழக தேர்வில் சாதி குறித்த சர்ச்சைக்குரிய வினாத்தாளை வடிவமைத்தது யார்?

x

பெரியார் பல்கலைக்கழக தேர்வில் சாதி குறித்த சர்ச்சைக்குரிய வினாத்தாளை வடிவமைத்தது யார்?


Next Story

மேலும் செய்திகள்